Ergonomia

Työpisteen ergonomia on tärkeä osa työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Se ehkäisee muun muassa niska- ja hartiaseudun sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja.

Työfysioterapeutti on ergonomian asiantuntija. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen ennaltaehkäisyyn kuuluu tarkoituksenmukainen ja mittasuhteiltaan sopiva työpiste. Mittaamalla ja säätämällä työpiste työntekijän tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavaksi, voidaan estää ja vähentää staattisesta työstä aiheutuvaa rasitusta.

Idus Oy