Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia tarkoittaa käsin tehtäviä ja eri tekniikkoja soveltavia hoitoja muun muassa hermo-, lihas- ja nivelvaivoihin. Henkilökuntamme on saanut laajan ja monipuolisen manuaalisen terapian perus- ja jatkokoulutuksen.

Manuaaliseen terapiaan kuuluvat nivelien, nikamien, selkärangan ja hermokudoksen käsittelyt. Vetohoidon avuksi olemme hankkineet painovoimaan perustuvan kipin, jolla selän kuntoutus nopeutuu. Lihasongelmia hoidamme tarvittaessa hieronnalla, spesifillä venytyksellä ja vahvistavilla harjoituksilla. Myös yliliikkuvuusongelmia voidaan auttaa erilaisin tukitoimenpitein ja harjoittein.

Idus Oy