Podiatrinen fysioterapia

Podiatrisessa fysioterapiassa keskitytään alaraaja- ja kävelyongelmiin.

Toimintahäiriöt voivat johtua joko synnynnäisistä rakenteellisista tekijöistä, tapaturmasta, lihasheikkoudesta tai jalkineista. Myös poikkeava rasitus ja lisääntynyt kuormitus, kuten raskaus tai ylipaino, voivat aiheuttaa vaivoja.

Toiminnalliset pohjalliset

Yksilölliset tukipohjalliset valmistetaan alaraaja-analyysin perusteella. Tutkimuksessa kartoitetaan jalkojen toiminta, kuormittuminen ja virheasennot. Nilkan ja jalkaterän toimintaan vaikuttavat jalkaterän rakenne, nivelten liikkuvuus ja lihasten voima. Useimpien rasitusvammojen ja kiputilojen syynä onkin jalan epänormaali liikemalli, joka kudostasolla aiheuttaa virheellisen kuormituksen. Jalkaterien virheasennosta johtuvia kipuja voi olla myös polvissa, lonkissa ja selässä.

Tutkimuksen perusteella fysioterapeutti suunnittelee yksilöllisen harjoitusohjelman ja tarvittaessa valmistaa alaraajan liikerataa korjaavat pohjalliset. Pohjalliset, eli
ortoosit, ovat pitkän tutkimuksen ja tuotekehittelyn tulos. Toiminnallinen pohjallinen ei passivoi lihaksistoa vaan ohjaa alaraajan toimintaa oikeaan suuntaan estäen virheelliset ääriliikkeet.

Idus Oy